Thema - Loading
Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU

Italijansko projektno območje

O Projektu

Projektno območje pokriva celotno italijansko alpsko ozemlje: prostrano območje, v dolžino meri približno 1.200 kilometrov, s površino približno 51.941 kvadratnih kilometrov kar predstavlja  približno 27 % celotne površine Alp. Projektno območje se razprostira znotraj meja sedmih regij, katerih gorski del se giblje od 100 % Valle d’Aosta do 29 % Benečije. Poleg tega na zahodnem delu območja projekt zajema celotno Ligursko-piemontsko regijo.

Zaradi nenehnega preganjanja so volkovi v italijanskih Alpah izumrli v začetku 20. stoletja. V zahodnih Alpah se je naravno obnavljanje vrste začelo v 90. letih prejšnjega stoletja: v letih 1996–97 so bili tukaj dokumentirani prvi čezmejni tropi med Italijo in Francijo. Čeprav je nezakonito ubijanje še vedno prisotno in lokalno problematičen pojav, je trend populacije volkov v Alpah v zadnjih dvajsetih letih pozitiven. V letu 2017–2018 je populacija volkov v italijanskih Alpah dosegla skupno 51 stabilnih tropov volkov oz. parov z najmanj 293 volkovi, od tega večina v zahodnih Alpah. Srednje-vzhodni del populacije se močno širi, čeprav večinoma izvira iz prvega para, ki je bil leta 2012 oblikovan v Lessiniji.

Italijansko alpsko območje je trenutno pomembno kot povezava med italijansko populacijo apeninskih volkov in populacijo volkov v Dinaridih. Naravno vračanje vrste poteka predvsem na podeželskih in gorskih območjih, kjer je tudi dokaj intenzivno kmetijstvo, predvsem živinoreja, na katero vplivajo volkovi.

V zadnjem času se volkovi vračajo tudi na hribovita, obrežna in bolj poseljena območja. Interakcije med prisotnostjo volka in vzrejo živine so bile od nekdaj vir konfliktov. Ključno je, da vlagamo v sistem preprečevanja napadov volkov na živino in podpiramo delo kmetov za spodbujanje sobivanja med volkom in človekom.

Projektno območje

Italijansko projektno območje
Ostanimo v stiku

Naročite se na novice o projektu

Zadnje novice o projektu