Komunikacija Preprečevanje škod

Predstavitev projekta na sejmu drobnice v Semiču

30 septembra 2021
Slovenia Forest Service

Zadnjo nedeljo v avgustu je v Semiču potekala razstava ovc in koz, ki jo je že 26. leto organiziralo Društvo rejcev drobnice Bela krajina. Na dogodku smo svoje delo v okviru projekta LIFE WolfAlps EU predstavili tudi predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije. Rejce smo seznanjali predvsem z različnimi načini varovanja drobnice pred velikimi zvermi. Trenutno na tem območju velike zveri ne povzročajo večjih težav, saj je njihova gostota majhna, vendar se rejci kljub temu zavedajo pomena varovanja drobnice. Dogodka so se udeležili tudi rejci z območij, kjer predstavljajo konflikti z veliki zvermi večji problem. Razjasnili smo nekaj vprašanj, na voljo so bili tudi priročniki in zloženke, nastale znotraj projekta LIFE WolfAlps, ki rejce usmerjajo k ustreznemu načinu varovanja. Na sejmu so bile sicer predstavljene pasme drobnice in malih domačih živali, lokalni pridelovalci pa so na stojnicah ponujali številne izdelke domače pridelave ter pripomočke za potrebe paše živali.