Izobraževanje Novice Preprečevanje škod

Opravili smo serijo srečanj s pooblaščenci za cenitve škod po zavarovanih vrstah

11 novembra 2021
Slovenia Forest Service

Pooblaščenci Zavoda za gozdove Slovenije so prve uradne osebe, ki se odpravijo na teren ob nastalem škodnem dogodku. Z oškodovanci se pogovorijo o nastali škod in hkrati nudijo »prvo pomoč« pri iskanju rešitev za preprečitev ponovnega pojava napada zveri ali drugih zavarovanih vrst. V ta namen smo v sezoni 2020/2021 opravili vrsto srečanj s pooblaščenci, ki delujejo na območju pojavljanja volka in drugih velikih zveri. Govorili smo o aktualnem dogajanju na področju upravljanja z velikimi zvermi, o izzivih, s katerimi se vsakodnevno srečujejo tako kmetje in lokalni prebivalci kot tudi sami pooblaščenci, ki se z oškodovanci pogovarjajo. S pooblaščenci, ki se s pojavom velikih zveri na novo srečujejo v zadnjih letih, smo obiskali tudi nekaj kmetij, kjer so iz prve roke spoznali ukrepe, s katerimi je mogoče vpliv zveri omiliti.