Komunikacija Vključevanje deležnikov

Odnos javnosti do volka in njegovega varstva v Alpah v letu 2021

27 januarja 2023
University of Ljubljana

Obstoj velikih zveri je odvisen od uspešnega sobivanja z ljudmi. Na ohranjanje velikih zveri vpliva tudi to, kako jih dojemajo posamezne interesne skupine.

Da bi zbrali mnenja zainteresiranih strani, bomo v projektu LIFE WOLFALPS EU izvedli dve raziskavi javnega mnenja.

Odnos javnosti do volka in njegovega varstva v Alpah v letu 2021 - Life Wolfalps EU

Prvo smo že izvedli v letu 2021, vanjo pa smo vključili splošno javnost, rejce, lovce, zaposlene v turizmu in v izobraževanju, člane naravovarstvenih organizacij ter novinarje. Vprašalnik, ki smo ga uporabili, je vključeval vprašanja o odnosu, znanju in prepričanjih o volku ter mnenjih o različnih ukrepih upravljanja z volkom. Poročilo o rezultatih te raziskave lahko preberete tukaj (v angleščini).

Odnos javnosti do volka in njegovega varstva v Alpah v letu 2021 - Life Wolfalps EU

Trenutno se pripravljamo na izvedbo druge raziskave, ki jo bomo izvedli letos. Ko bomo zbrali odgovore na vprašalnike, bomo pripravili končno poročilo o raziskavi in ga objavili na spletni strani projekta.

Odnos javnosti do volka in njegovega varstva v Alpah v letu 2021 - Life Wolfalps EU