Predhodna ocena, ki vključuje analizo socialno-ekonomskega in biološkega ozadja projektnih območij v primerjavi s cilji projekta

4 aprila 2022
Aree Protette Alpi Marittime