Thema - Loading
Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU Life WolfAlps EU

A.4

Aktivno vključevanje lovskih organizacij v upravljanje s populacijo volka in priprava strategije za oceno odnosa plen-plenilec-lovec

Lovci pogosto dojemajo volkove kot tekmece za plen in to bi lahko bil eden od razlogov za konflikt med volkovi in ​​lovci. Volkovi v Alpah se prehranjujejo v glavnem z velikimi sesalci, med katere spadajo vse vrste divjadi, in so glavni interes lovcev. Zato lovci pogosto plenilce krivijo za zmanjšanje številčnosti in razpoložljivosti divjadi in želijo biti partnerji pri spremljanju in upravljanju vrste. To se je zgodilo v zadnjih letih, ko smo v splošnem dokumentirali zmanjšanje populacije srnjadi. Lovce bomo vključili predvsem pri razvoju znanja o volkovih, pa tudi upoštevali njihove predloge in razprave pri  različnih strategijah upravljanja.

Delo na odnosih plen-plenilec bomo zato razvili s pomočjo participativnega pristopa. V akciji E3 bomo organizirali lokalne platforme, skupaj s pripravo informativnih publikacij o dinamiki odnosa plen-plenilec v akciji E1.2. Poleg tega bodo v delo neposredno vključeni terenski delavci alpskih lovskih okrožij in lovci.

Aktivnost bo izvedena v vsaj dveh korakih:

  • Razvoj strategije in zasnove za ocenjevanje odnosa plen-plenilec, ki ga bomo izvedli na posebni delavnici znanstvenega odbora, na kateri bodo sodelovali mednarodni strokovnjaki, in opredelitev štirih osrednjih področij za izvajanje dela v okviru akcije C3.
  • Aktivno sodelovanje lovske organizacije in lovcev pri razvoju akcije C3.
Ostanimo v stiku

Naročite se na novice o projektu

Zadnje novice o projektu