Komunikacija Novice Vključevanje deležnikov

Druga javna posvetovalna delavnica za prenovo strateških dokumentov za volka v Sloveniji

11 junija 2021
Slovenia Forest Service

V organizaciji Zavoda za gozdove Slovenije ter Ministrstva za okolje in prostor je 31. 5. 2021 na spletu potekala druga javna posvetovalna delavnica v procesu prenove strateških dokumentov za volka. Strokovna izhodišča so bila predstavljena s poudarki na biologiji in ekologiji volka, omejitvah pri upravljanju z volkom ter izzivih pri iskanju novih rešitev.

Delo po tematskih skupinah se je osredotočilo na že predlagane dolgoročne in kratkoročne cilje ter predloge aktivnosti, ki jih je pripravljalna skupina izluščila iz prve javne delavnice v mesecu marcu. Razprava je pripomogla k opredelitvi novih aktivnosti ter odpiranju novih perspektiv o ciljih strategije. Pripravljalna skupina bo predloge in komentarje smiselno upoštevala pri pripravi teksta osnutka strategije.